Şirket İsmi Sorgulama

Etimesgut Patent olarak, şirket ismi sorgulama tabi tutulan isimlerin, Ticaret Unvanındaki asli ve esaslı marka unsurunun bir başkası adına aynı veya benzerinin ve/veya iltibas tehlikesi yaratabilecek benzerlerinin konusunda uzman ve deneyimli marka vekil ve uzmanlarınca araştırılma yapmadan kayıt/tescil edilmesini önermemekle birlikte, bir şekilde kayıt ve tescil edilmiş olsa bile bir an önce ilgili unvanın uygun, marka hukuku bakımından ayırt edicilik sağlayan ilave eklerle veya yeni bir isimle değiştirilmesini önermektedir.

Konu Başlıkları Linkler
Marka Sorgulama TIKLAYINIZ
Patent Sorgulama TIKLAYINIZ
Tasarım Tescil Sorgulama TIKLAYINIZ
Marka Tescil Araştırma  TIKLAYINIZ
Yurtdışı Patent Sorgulama TIKLAYINIZ

Etimesgut Patent olarak, Şirketlerin uzun süre marka niteliğinde bir ibarenin ticaret unvanında kullanması ve bir şekilde terkin edilmemesi halinde maddi ve manevi kayıpların yanı sıra ciddi ve telafisi oldukça güç prestij kayıplarına da sebebiyet verebileceğini önemle hatırlatma isteriz.

ŞİRKET SORGULAMA| ETİMESGUT PATENT

şirket sorgulama-etimesgut patent
şirket sorgulama-etimesgut patent

Etimesgut Patent, tescil edilecek marka isimlerinin aynı zamanda şirketinizin ticaret unvanı olarak da kullanılması düşünülüyorsa bağlı olduğunuz Ticaret Odası ve Sanayi Odası web sayfasından ve/veya online şirket kuruluşu nedeniyle muhasebeciniz erişim sağladığı unvan sorgulama sayfalarından araştırma yapılmasını mutlaka öneriyoruz.

Ancak tescil edilecek ismin bir başkası adına unvan olarak tescil edilmesi nedeniyle ilave edilecek eklerin marka hukuku bakımından yeteri derecede ayırt edici olup olmadığını ise Etimesgut Patent marka vekil ve danışmanlarınızdan öğrenebilirsiniz.

Etimesgut Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan Yeni Marka İsmi Yaratmak başlık yazımızı, hem alan adı hem de marka ismini bulmanıza yardımcı olacak marka ismi bulma başlıklı yazımızı, şirket ve firma unvanları bulmaya yarayacak firma isimleri ve şirket isimleri başlıklı yazılarımızı, isimlerinin marka hukuku bakımından haklarının incelendiği  isim hakkı alma başlıklı yazımızı ve bu isimleri sorgulama ve araştırma yapabileceğiniz isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Sıklıkla tescil edilecek Ticaret Unvanının bir başkası adına tescilli olması nedeniyle aslında tescilli unvan ile marka hukuku bakımında aynı veya benzerliğin aşılmadığı ilave ekler kullanılarak tescil edilen ticaret unvanlarının zaman içerisinde gerek önceki tescilli şirket veya marka sahibi tarafından dava konusu yapılması halinde zorunlu olarak terkin edilmesi ciddi maddi ve manevi kayıpların yanı sıra prestij kayıplarına da sebebiyet vermekte olduğundan Kayıt/tescil Etimesgut Patent marka vekil ve danışmanlarından yardım ve destek alabilirsiniz.

Ticaret Odalarının kayıt/tescil şart ve koşulları ile marka tescil şart ve koşulları oldukça farklıdır. Ticaret Odaları sadece karışıklığa sebep olmaması izin verdiği ilave ekler çoğunlukla marka hukuku bakımından yeteri derecede ayırt edicilik koşulları sağlayamaması nedeniyle önceki ticaret unvanına aynı veya benzer niteliklerde olduğu kabul edilmekte ve dava konusu yapılması halinde hükümsüz kalabilir.

Etimesgut Patent olarak, Şirket unvanların dava konusu olması ve bir şekilde terkin edilmesi halinde yapılan anlaşmalar, banka hesapları, sözleşmeler vb. önceki Unvan ile yapılmış tüm iş ve işlemler yeniden düzenlenmesi gerektiği gibi telafisi oldukça güç imaj kayıplarına sebebiyet vereceğinden marka hukuku bakımından ayırt edici olmayan ilave eklerin hiçbir şekilde kullanılmamasını önermektedir.

Etimesgut Patent ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent olarak şehir ve şehirlerin değerleriyle örtüşen, yenilikçi projelerle oluşturulmuş yeni marka ismi bulma, güçlü marka algısı yaratan logo tasarım ve kurumsal kimlik tasarımları ve bunları düşük bir bütçeyle lansmanını yapabilecek yeni nesil web tasarımları arıyorsanız bize ulaşınız.

Etimesgut Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent binlerce muhasebe bürosu ve mali müşavirlerine şirket kuruluşlarında tercih edilen şirket unvanının marka hukuku bakımından ayırt edici niteliklerde olup olmadığı hususlarında danışmanlık, yardım ve desteklerinin yanı sıra arzu edilmesi halinde ilgili unvanın dava konusu veya marka başvuru yapılması halinde muhtemel sonuçlarını da hukuki mütalaa niteliğinde yazılı olarak sunmaktadır.

TİCARET UNVANI SORGULAMA| ETİMESGUT PATENT

Şirketlerin Ticaret Unvanları, farklı platformlarda sorgulama yapılması gerekmektedir.

Öncelikle şirket unvanın kök kelimesinin (Örneğin “Etkin Patent”) bir başkası adına marka tescilinin olup olmadığı mutlaka araştırılması gerekmektedir. Her ne kadar Ticaret Unvanları kayıt tescil edildikten sonra bütünü kullanılabilir olsa da, kök kelimelerin bir başkası adına tescilli olması halinde terkini  dava konusu yapılabilir.

Dahası Ticaret Unvanlarının bütünü değil de sadece kök kelimesi (örneğin “Etki Patent Tic.Ltd.Şti. nin sadece “Etkin” veya “Etkin Patent” veya “Etkin Hukuk” şeklinde kullanılması  halinde marka tecavüzü olarak kabul görmektedir.

Dolayısıyla öncelikle marka tescil kriterlerine uygunluğu mutlaka araştırılmalı ve başkası adına tescilli değilse sonraki aşamalara geçilmesi gerekmektedir.

Ticaret Unvanları sadece kayıt/tescil edildikleri illerde değil tüm Türkiye’ de korunmaktadır.
Dolayısıyla Ticaret Unvanının aynı/benzerinin bir başka şirket nam ve hesabına Ticaret Unvanı olarak kayıtlı olup olmadıklarını öncelikle bağlı bulunduğunuz Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Gazete’sinden sorgulama yapılabilir. 

İsim hakkı almak için öncelikle ilgili ismin marka tescil kriterlerine uygun olup olmadığı yani isim tescil sorgulama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu araştırma işlemlerinin bir uzman aracılığıyla yapılması oldukça önemlidir.

Ancak tıpkı markalarda olduğu gibi Ticaret Unvanlarının benzerlik sorgulama ve inceleme işlemlerinin konusunda bilgili ve deneyimli Marka ve Patent firma ve vekillerince yapılması oldukça yararlı olacaktır.

Ticaret Odalarının kayıt/tescil koşulları ile marka kayıt/tescil koşulları farklı olması, Ticaret Odalarının kimi ilave ekleri ayırt edici olarak kabul etmesine rağmen marka hukuka göre bu ilave ek/eklerin yasal şartları karşılar niteliklerde olmadığı sonucuna varabilir. Dolayısıyla baştan yanlış bir algılama sonraki ciddi meddi/manevi zararlara sebebiyet verebileceği dikkate alınması gerekir.

Bu arada Etimesgut Patent iştiraki olan Etkin Patent tarafından hazırlanan Marka Sorgulama başlıklı içeriği de incelemenizi öneriyoruz.


Etimesgut Patent marka vekil ve danışmanlarından her zaman marka isimlerinin hukuki hakları ve isim tescil konuları hakkında ÜCRETSİZ yardım ve destek alabilirsiniz.

ADRES VE ŞİRKET ORTAKLARI SORGULAMA| ETİMESGUT PATENT

adres ve şirket ortakları sorgulama-etimesgut patent
adres ve şirket ortakları sorgulama-etimesgut patent

Şirket ortakları sorgulama, şirket adres sorgulama ve şirket bilgilerini sorgulama işlemlerinin tümünü bağlı olduğu Ticaret Odaları (Örneğin İzmir Ticaret Odası), Sanayi Odaları, Esnaf Odaları nezdinde sorgulamanın yanı sıra mutlaka Ticaret Sicil Gazetesi için de araştırma ve sorgulama yapılmasını öneriyoruz.

Sanayi Odaları, Ticaret ve Esnaf Odaları olduğu ildeki şirket ve işletmelerin kayıtlarını tutarken Ticaret Sicil Gazetesi tüm Türkiye’ deki şirket bilgilerini kayıt altına almaktadır. 

Ticaret sicil sorgulama yaparken kök kelime üzerinden araştırma yapmanız gerekir. Her ne kadar bu şekilde bir sorgulama sonucunda çok fazla şirket bilgileri listelenmiş olsa da daha net sonuca ulaşmak mümkündür. 

Biden fazla sözcük barındıran arama sonuçları, hukuki kriterlerin uygunluğunu inceleyebilecek yeterlilikte olmayabilir. 

Hemen hatırlatmak isteriz ki, Sanayi, Ticaret ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının kayıt/tescil kabul koşulları ile marka tescil koşulları oldukça farklıdır. Örneğin Ticaret Odası ilave tanımlayıcı bir ekin önceden tescilli Ticaret Unvanından ayrıştığını kabul ederek yeni unvanı kayıt altına alabilir, ancak marka hukuku bakımından ilave ek şirket unvanlarının ayırt edicilik sağlamayabilir. 

Dolayısıyla şirket kuruluşundan sonraki süreçlerde sorun yaşamamak için Şirket unvanlarının araştırma ve incelemesini konusunda uzman birisinin yapması gerekmektedir.

Konu Başlıkları Linkler
Ticaret Unvanı Sorgulama TIKLAYINIZ
Şirket Unvan Sorgulama TIKLAYINIZ
Şirket Ortakları Sorgulama TIKLAYINIZ
Şirket Adresi Sorgulama  TIKLAYINIZ
Şirket bilgileri sorgulama TIKLAYINIZ


Yukarıdaki linklerde ki Ticaret Sicil Gazetesinde  şirket bilgileri, şirket ortakları, adres bilgileri dahil şirkete ait tüm kayıt ve değişiklikleri inceleyebilirsiniz.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.854,17.

Marka Tescil Yenileme Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.500,00.Şu andaki fiyat: ₺5.470,83.

Marka Devir Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.858,33.

Marka İtiraza Karşı Görüş Ücreti

Orijinal fiyat: ₺5.000,00.Şu andaki fiyat: ₺3.500,00.

Bir yanıt yazın