Etimesgut Patent olarak, isim tescili için hem ilgili marka isminin tescil kriterlerine sahip olup olmadığı hem de güçlü marka algısı yaratıp yaratmayacağı konularında konusunda uzman marka danışman ve marka vekillerince danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Etimesgut Patent olarak mutlaka, isim tescili için seçilen firma, şirket veya markanın önceden tescilli marka isimleriyle, yani önceki isim hakkı ile aynı veya benzerlerinin olup olmadığı, karışıklık ve iltibas tehlikesi yaratan marka isimlerinin olup olmadığının ve hatta çağrıştırma tehlikesinin olup olmadığını marka sorgulama ve isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Öncelikle Etimesgut Patent marka danışmanlarınca  ayrıntılı incelenen marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini marka tescil başlıklı yazımızdan ve marka araştrma yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka tescil sorgulama nedir ve nasıl yapılmalıdır başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz..

Şahıs isimleri ve/veya isim ve soyadı birlikte marka tescili yapılarak ilgili mal ve hizmet grupları için koruma altına alınabilir. İlgili isim veya isim ve soyadı ile oluşturulan bileşke marka kayıtlı mal ve hizmetlerde aynı ismi taşıyan şahıs/şahıslar tarafından da tescil edilmedikçe kullanılamaz.

 

İSİM TESCİLİ NASIL ALINIR| ETİMESGUT PATENT

 

isim tescili nasıl alınır-etimesgut patent
isim tescili nasıl alınır-etimesgut patent

İsim tescili almak için öncelikle tercih edilen isimlerin nitelikleri ve markalaşmaya uygun olup olmadığı mutlaka gözetilmelidir. Ayrıca isim tescil başvuru öncesi mutlaka önceden aynı/benzer isimlerin tescilli olup olmadığı araştırılmalıdır. Uzman tarafından İsim sorgulama sonucunda bir başkası adına aynı/benzer tescillerin olmaması halinde, konusunda deneyimli ve bilgili marka ve patent vekilleri aracılığıyla  Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru ve tescil işlemlerine başlanmalıdır.

Etimesgut Patent olarak özellikle soyad isimlerin sıklıkla marka olarak kullanılması nedeniyle aynı ad/soyad isimlerinin veya ikisinin bir arada aynı mal ve hizmet gruplarında farklı yörelerde kullanıldıklarını biliyoruz. Şimdilik herhangi bir sorun yaşanmaması sonradan da bir sorun yaşanmayacağı anlamına gelmemelidir. Özellikle de tescil edilmiş (yani patentlenmiş) isimlerin kendi isim ve soy isimleriniz olsa bile kullanılması halinde marka tecavüzü olarak kabul edileceğinden ciddi manevi ve maddi kayıplar sebebiyet verebilir.

Etimesgut Patent olarak bir kısım mal ve hizmetler hariç şahıs isim ve soy isimlerinin firma, şirket ve  marka olarak kullanılmasını önermiyoruz. Şahıs isim ve soy isimlerinden oluşturulmuş markalara bilinirlik kazandırmak ve ayırt edicilik kazandırmak veya ticareti yapılan mal ve hizmet gruplarıyla ilişkilendirmek oldukça güçtür.

Etimesgut Patent Olarak gerçekten kendi isim ve soy ismi ile ünlenmiş veya üretilen ürün ve hizmetlerin kişinin yetenekleriyle özdeşleşmesi halinde örneğin, ressamlar, tasarımcılar, sanatçılar vb. alanlarda faaliyet gösteren şahısların isim ve soy isimleriyle marka oluşturması halinde bu bilinirlikten oldukça yarar sağlayabilir. Ancak şöhretli ve tanınmış kişilerin isimlerinin bir başkası tarafından tescili ve kullanılması aynı etkiyi yaratmayacağı da unutulmamalıdır.

Etimesgut Patent olarak iştiraki olduğumuz Etkin Patent ve 70 çözüm ortağımız ile birlikte yürüttüğümüz marka şehir projesi kapsamında yerel isimlerinin gelecekte çok önemli kazanımları olacağını, özellikle o yöre ile ünlenmiş veya ünlenme ihtimali olan isimlerin çok önemli marka değerleri olacağını öngördüğümüzden, ilgili yöre ile ünlenmiş mal ve hizmet grupları için isim tescili yapılmasını öneriyoruz. Bu arada çözüm ortağımız Etkin Patent uzmanlarınca hazırlanmış isim tescili başlıklı yazının da incelenmesini öneriyoruz.

Başka bir coğrafi bölgede ünlenmiş yöresel bir ürünün bir başka yörede marka olarak kullanılmasının yarardan çok zarar verebilir. Dolayısıyla isim tescili yapılacak marka seçiminde çok dikkatli olunması gerekir. Bugün için konumlandırılan marka isimlerinin bir değeri olmayabilir ama gelecekte oldukça değerlenebileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

Etimesgut Patent marka isim tescillerinin yanı sıra gelecek öngörüleri üzerine yaratıcı projelerle konumlandırılmış yeni marka isimlendirme çalışmaları da yapmaktadır.

 

İSİM PATENTİ NASIL ALINIR| ETİMESGUT PATENT

 

İsim patenti şirket veya firma isimlerinin veya mal ve hizmetlerde kullanılacak marka isimlerinin tescil yoluyla korunması ve hak sahibi olma anlamında algılanmakta ve  kullanılmaktadır. Yani isim patenti demek aslında marka tescili demektir.

Hemen hatırlatmak isteriz ki, alan adları, Ticaret Odalarına kayıt tescil koşulları ile marka tescil koşulları oldukça farklılık arz etmektedir.

İSİM PATENTİ NEDİR

İsim Patenti, şirket ve firmalar için kullanılan unvanlar, alan adları (domainler) ismin kullanılacak mal ve hizmetlerde  marka tescil yoluyla tescil ve korunması anlamında kullanılmaktadır.

İSİM PATENTİ ALMA

Marka niteliğinde kullanılacak isimlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, kayıtlı mal ve hizmetlerde kayıt/tescili  ve korunması isim patenti alma anlamında kullanılmaktadır.

Alan adı yani kullandığınız web adresinizin adınıza tescilli olması ve kullanılması mutlak korunma anlamında algılanmamalıdır. Yine Ticaret Odalarına kayıt ve tescilli olsa bile yine mutlak koruma ve kullanım hakları olduğu şeklinde düşünülmemelidir. Yani kullandığınız alan adı ve ticaret unvanının önceden aynı mal ve hizmetlerde bir başkası adına tescilli olması halinde her iki tescil şekli de size öncelik hakkı ve koruma hakkı sağlamayacağı gibi marka tecavüzü niteliğinde görülebilir ve  ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Dolayısıyla alan adı, ticaret unvanı ve mal ve hizmetlerde kullanılan isimlerin hem önceden tescilli markalar arasında araştırma yapılması hem de Ticaret Odalarında da başvuru öncesi araştırılmasını öneriyoruz. Dahası Ticaret Oda kaydı ve marka tescili olmasa bile uzun süredir marka niteliğinde kullanılması halinde, marka hukuki bakımından sahibine öncelikli ve üstünlük hakları sağladığından başvuru aşamasında itiraz yoluyla, tescil edilmiş ise dava yoluyla kullanılan ismin terkin/hükümsüzlüğü sağlanabilir.

Sonuç olarak isim patenti almak için mutlaka konusunda deneyimli ve uzman marka ve patent vekillerinden destek alınması gerekir.

 

ALAN ADI TESCİL VE İSİM HAKKI| ETİMESGUT PATENT

 

alan adı tescil ve isim hakkı-etimesgut patent
alan adı tescil ve isim hakkı-etimesgut patent

Web alan adları/isimleri (domain) COM TR alan ismi dışındakilerin bir çoğu ilk gelen alır prensibi ile alınan isimlerdir. Ancak hangi tarihte alınmış olursa olsun bir başkası tarafından tescil edilmiş, firma, şirket veya  markanın aynısını veya benzerleri, karışıklık ve iltibas yaratma tehlikesi olan hatta çağrıştırma tehlikesi yaratan alan adları kullanılmaz. Aksi takdirde bu kullanım marka tecavüzü olarak kabul göreceğinden ciddi manevi maddi tazminatlar ve hatta ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Etimesgut Patent olarak internet teknolojileri özellikle de mobil teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, dahası  4G teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte internet erişimin hızı ve yaygınlığı oldukça genişlediğinden alan adlarının daha çok değerlenecektir.

Masaüstü bilgisayarlarıyla mobil cihazlardaki kullanımlar farklıdır. Özellikle mobil kullanımlarda, kullanıcıların başta Google olmak üzere arama motorlarında aradığı sözcüklerin sıralandığı ilk sayfadaki alan adlarını tıkladığı ve ürün/hizmet aldığını, ve 4G teknolojisiyle birlikte masaüstü, laptop cihazlarından ziyade mobil cihazlar daha çok kullanılacağından ürün ve hizmet ile ilişkilendirilmiş alan adları çok daha fazla değerli hale gelecektir.

Etimesgut Patent jenerik, ayırt edici gücü düşük ve/veya ürün ve hizmetlerinin niteliklerini bildirir isimler olduğu gibi marka tescil başvurusu yapıldığında reddedilecek olmasına karşı bu vb. tek veya bileşke marka isimlerine tescil kriterleri kazandırmasının yanı sıra, yaratıcı fikirlerle ayırt edicilik kazandırılarak aynı ifadeyi kullanana üçüncü şahıs ve firmalara üstünlük kurmanızı sağlayacak yaratıcı projeler geliştirmektedir.

Com TR uzantılı alan adı isimleri marka tescil başvuru veya belgesi ve/veya ticaret sicil kayıtlarıyla tahsis ve tescil edilmektedir.

Etimesgut Patent olarak, özellikle marka tescili olmadan ticaret sicil kayıtları gösterilerek tahsis ve tescil edilen COM TR alan adları, alan adının asli unsurunu oluşturan firma veya şirket unvanları veya marka ibaresinin aynı veya benzerinin bir başkası tarafından tescil edilmiş olması halinde bu alan adını kullanamayacağı gibi tecavüz niteliğinde olacağından telafisi güç zararlarla karşılaşma riski nedeniyle tescil ve kullanımını önermiyoruz.

Bu arada Etimesgut Patent marka isimlendirme uzmanlarınca hazırlanan Yeni Marka İsmi Yaratmak başlık yazımızı, hem alan adı hem de marka ismini bulmanıza yardımcı olacak marka ismi bulma başlıklı yazımızı, şirket ve firma unvanları bulmaya yarayacak firma isimleri ve şirket isimleri başlıklı yazılarımızı, isimlerinin marka hukuku bakımından haklarının incelendiği  isim hakkı alma başlıklı yazımızı ve bu isimleri sorgulama ve araştırma yapabileceğiniz isim tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Dahası Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yer alan ceza davalarıyla da karşı karşıya kalınabileceği mutlaka gözetilmelidir.

Bu konunda aynı veya benzer marka kullanımların tecavüz niteliğinde olduğu gibi, özellikle web sayfalarında başlık (Title), Açıklama(Description), Keywordlar dahil tescilli markanın aynısı veya benzeri veya karışıklık ve iltibas yaratacak, firma, şirket ve marka isimlerinin kullanılması marka tecavüzü niteliğinde olacağını açık ve net belirtmiştir.

Dolayısıyla şu anda binlerce web sayfasında aslında bir başkası adına tescil edilmiş.) örneğin “Gaziantep web tasarım”, “izmir web tasarım”, “sakarya web tasarım” vb. (İştiraki olduğumuz Etkin Patent ve ortakları adına tescillidir.) şirketimiz adına tescil edilmesine rağmen ilgili yüzlerce web sitesi, bu sözcüklerin arama motorlarında aranmasında doğal arama sonuçlarının ilk sayfasında sıralanması için, başlık ve açıklama kısmında yer vermesi marka tecavüzü niteliğindedir. Nitekim ilgili tüm firmalar hakkında yasal takipler yapılmakta veya yapılacaktır.

Onun için Etimesgut Patent olarak sadece alan adında kullanılan ifadeleri değil, slogan niteliğinde ve/veya ürün veya hizmetle ilişkilendirilmiş marka niteliğindeki ifadeleri kullanmadan önce bir başkası adına tescil edilip edilmediğinin mutlaka  marka araştırma yapılmasını ve en önemlisi tescil edildikten sonra kullanılmasını öneriyoruz.

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.854,17.

Marka Tescil Yenileme Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.500,00.Şu andaki fiyat: ₺5.470,83.

Marka Devir Ücreti

Orijinal fiyat: ₺11.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.858,33.

Marka İtiraza Karşı Görüş Ücreti

Orijinal fiyat: ₺5.000,00.Şu andaki fiyat: ₺3.500,00.

Bir yanıt yazın